© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

СЧЕТОВОДНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

  • Събиране на документи от офиса на клиента
  • On-line банкиране
  • Подаване на документи към различни институции
  • Издаване на актуални състояния
  • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
  • Деклариране на получени заеми пред БНБ
  • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
  • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
  • Изготвяне на договори и други документи
  • Изготвяне на удостоверение А1 за работа в чужбина

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg