© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Search Results

Декларация чл.55, ал.1 Изменения и допълнения за закона за държавния бюджет

В ЗДДС чл.123 е създадена нова ал.10 в сила от 01.07.2023г., която гласи, че в края на всяко календарно тримесечие общата сума в касите, размерът на вземанията ( включително от предоставени заеми ) от собсвеници и физически лица, работници, служители, лица наети на договор за управление и контрол и подотчетните лица, надхвърлящи 50 хиляди лева […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg