© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Search Results

Отчитане на документи по програми свързани със безвъзмезни помощи за преодоляване на кризата от COVID-19

По указания на ИСУН разходите които приемат са: оперативни фирмени разходи и режийни разходи. Ще се опитаме да опишем  характеристиките за всеки един вид от разходите. І. Оперативни разходи – имат краткосрочен характер и са необходими за ежедневното обезпечение на основните бизнес операции. Примери за оперативни разходи са: -наеми -заплати на персонал -комунални разходи / […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg