© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Search Results

ДДС при несъбираемо вземане

Съгласно чл.26 от ЗДДС (в сила от 01.01.2023 г.) при пълно или частично неплащане на облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната, което вземане е несъбираемо от доставчика, регистриран по ДДС, се намалява данъчната основа и данъка, когато са налице следните условия: Издадена е фактура за доставката, съгласно изискванията на чл. 86 […]

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТКРАДНАТИ СТОКИ ИЛИ ДМА

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТКРАДНАТИ СТОКИ ИЛИ ДМА      При кражба на стоки от търговски обекти, складове и  други е задължително Полицията да направи оглед на събитието и кражбата на стоките да се впише в протокола съставен по случая. Въпреки протокола на органите на реда, въпросната щета няма да се класифицира като резултат от ”НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА”. Търговското […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg