© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Search Results

Плащания в брой

В параграф 7 от Закона за ограничаване на плащанията в брой се прави следното изменение и допълнение в сила от 01.09.2023г.: Ограничение на плащанията в брой на трудови възнаграждения, изплатени от работодатели със 100 или повече наети лица с изключение на работници, с които е сключен трудов договор за краткотрайна сезонна работа по реда на […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg