© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Search Results

Прекратяване на трудов договор на основание чл.331 от КТ

чл.331 ал.1 от КТ Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работника или служителя не се произнесе писмено по предложението в 7 дневен срок, се смята за отхвърлено. чл.331 ал.2 от КТ Ако работника или служителя приеме предложението по ал.1, работодателят му дължи обезщетение […]

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Минималният месечен осигурителен доход за самоусигуряващите се лица е 510 лв. Минималният месечен осигурителен доход за земеделски производител е 350лв, Минималният осигурителен доход е 2600лв Минималната работна заплата е 510лв. За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 255лв. Работодателят заплаща здравна осигурителна вноска, за временна нетрудоспособност, бременност и раждане върху […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg