© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Search Results

Намалена ставка на ДДС от 9% за доставка на книги

Съгласно чл.66, ал.2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 година се прилага намалена ставка 9%. В ДВ 55/19.06.2020г е обнародван Закон за изменение и допълниние на закона за данък добавена стойност (ЗИД на ЗДДС) касаещи прилагането на намалената ставка от 20% на 9%. Създадени са нови т.2, т.3, т.4 и т.5 на ал.2, чл. 66 […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg