© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Search Results

Наредба Н18

  В тази Наредба се определят условията, реда и начина, за въвеждане, експлоатиране, регистрация, дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издаване от фискално устройство/ФУ/ и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИНСУТД/. Издаване на касови бележки от ФУ и ИНСУТД и задължителните реквизити които трябва да съдържат: Изисквания към търговски обекти. Изиксвания към софтуера […]

Изменения на наредба №18

Създават се нови членове 15, 16 и 17 Продажбата на лекарства в аптеките, които НЗОК заплаща се приключват с вид плащане „резерв 1 – НЗОК” При частично от плащане от НЗОК продажбата се приключва чрез смесено плащане. Лице, което използва софтуер за управление на продажбите в търговските обекти е длъжно да използва само софтуер за […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg