© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Новини

Насоки за прилагане на Регламенс 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 относно защита на лични данни в сила от 25.05.2018г.

Защита на личните данни през 2018г. се урежда от Българския закон за защита на лични данни и Регламен за защита на личните данни 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимият вид защит. Същият цели защитата на интересите на физическите лица. Регламента влиза в сила от 25.05.2018г, приложението му […]

Отчитане на касовите бележки в реално време в НАП

С последните изменения и допълнения в ЗДДС и Закона за митниците, които регулират отчитането на продажбите са въведени нови изисквания, според които всеки касов апарат трябва да предава по изградена дистанционна връзка и данни от всяка касова бележка към сървърите на НАП. На касовата бележка, която се предоставя на клиента ще се отпечатва QR код. […]

Валути на бъдещето – криптовалути

Инвеститорите изпитват вълнение, икономистите наблюдават ситуацията, бизнесът вече въвежда системи и технологии на база блокчейн. Броят на биткойните в обръщение, или с други думи тези които са изкопани възлиза на 16505075бр. По данни на coin marketCap. Финансовият свят е разделен – едни подкрепят блокчей инфраструктурата, като тези които търгуват с виртуални активи и инвестират в […]

Прекратяване на трудов договор на основание чл.331 от КТ

чл.331 ал.1 от КТ Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работника или служителя не се произнесе писмено по предложението в 7 дневен срок, се смята за отхвърлено. чл.331 ал.2 от КТ Ако работника или служителя приеме предложението по ал.1, работодателят му дължи обезщетение […]

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Минималният месечен осигурителен доход за самоусигуряващите се лица е 510 лв. Минималният месечен осигурителен доход за земеделски производител е 350лв, Минималният осигурителен доход е 2600лв Минималната работна заплата е 510лв. За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 255лв. Работодателят заплаща здравна осигурителна вноска, за временна нетрудоспособност, бременност и раждане върху […]

Изменения на наредба №18

Създават се нови членове 15, 16 и 17 Продажбата на лекарства в аптеките, които НЗОК заплаща се приключват с вид плащане „резерв 1 – НЗОК” При частично от плащане от НЗОК продажбата се приключва чрез смесено плащане. Лице, което използва софтуер за управление на продажбите в търговските обекти е длъжно да използва само софтуер за […]

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТКРАДНАТИ СТОКИ ИЛИ ДМА

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТКРАДНАТИ СТОКИ ИЛИ ДМА      При кражба на стоки от търговски обекти, складове и  други е задължително Полицията да направи оглед на събитието и кражбата на стоките да се впише в протокола съставен по случая. Въпреки протокола на органите на реда, въпросната щета няма да се класифицира като резултат от ”НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА”. Търговското […]

Предприемачество

Предприемачеството е процес  на стартиране на ново предприятие или обновяване на вече създадено. Отнасяме го към икономическите дейности , но те са сложен социален, икономически и психологически феномен. Предприемачът е работодател, който регистрира индивидуално или в съдружие собствена фирма. Поради разбираеми икономически причини свързваме предприемаческите функции най-вече със сектора на малките и средни фирми познати […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg