Written by bsradmin on 21.04.2023 in Новини

Във връзка с годишното приключване на финансовата 2022г.,

сроковете за подаване на годишните декларации и плащане на дължимите данъци са следните:

 1. Срокът за подаване на годишната декларация за 2022г. от физически лица е 02.05.2023г. Отнася се за тези лица, които имат доходи както следва:
 • Трудови правоотношения;
 • Граждански договори;
 • Хонорари;
 • Наеми и други доходи, облагаеми с ДОД, платци на които са юридически лица;
 • Доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“;
 • Данни за поправените лични вноски за ДОО и ЗО;
 • Получени суми от наложен платеж за продажби по Интернет;
 • Продажба на МПС, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца;
 • Данни за ползваните чрез работодателя данъчни облекчения.

В НАП е въведена информация за тези доходи.

Срокът за плащане на дължимите данъци е 02.05.2023г.

 1. Юридическите лица подават декларация по чл.92 от ЗКПО до 30.06.2023г. и плащат дължимите данъци до 30.06.2023г.

 

 1. Еднолични търговци и земеделски производители, избрали този ред на облагане, подават данъчна декларация до 30.06.2023г. и това е срокът за плащане на дължимия данък.

 

До 30.09.2023г. е срокът за подаване на годишни отчети в Търговски регистър (Агенция по Вписвания).

 

 1. До 30.06.2023г. е срокът за подаване на декларации за липса на дейност през 2022г. в Търговски регистър и НСИ, утвърден е образец за декларация, съгласно чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводство.

 

Съгласно чл.93 от ЗКПО, срокът за внасяне на корпоративен данък е 30.06.2023г., което означава, че ако данъка е внесен в срок до 30.06.2023г., не би следвало да се начисляват лихви за просрочие и при издаване на удостоверения за липса на задължения да не стои като задължение.

Leave Comment