Written by bsradmin on 30.03.2023 in Новини

 

 

Съгласно чл.55 от ЗКПО са определени категориите на амортизируемите активи.

Категория I – масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия и съобщителни линии.

Категория II – машини, производствено оборудване, апаратура.

Категория III – транспортни средства, без автомобили, покрития на пътища и самолетни писти.

Категория IV – компютри, периферни устройства към тях, софтуер, мобилни телефони.

Категория V – автомобили.

Категория VI – данъчните дълготрайни активи материални и нематериални, за които има ограничен срок на ползване, съгласно договорни отношения или законово задължение.

Категория VII – всички останали амортизируеми активи.

Годишните данъчни амортизируеми норми се определят еднократно и не могат да превишават следните норми:

  • Категория I – 4%;
  • Категория I I – 30%;
  • Категория I I I – 10%;
  • Категория IV – 50%;
  • Категория V – 25%;
  • Категория VI – 33%;
  • Категория VII – 15%.

Придобиването на актив чрез сключен лизингов договор, класифициран като финансов лизинг, не е основание за разпределяне на този актив в Категория VI.

 

Leave Comment