Written by bsradmin on 31.12.2020 in Новини

НАП ще признава тестовете COVID – 19 за данъчни цели, за разход на фирмите. Трябва да са спазени изискванията за документална обоснованост и да бъдат представени първичен счетоводен документ по смисъла на закона за счетоводството.

На основание на Кодекса на труда и закона за здравето, работодателите са задължени да осигурят безопасни и здравословни условия на труд, разходите свързани с PCR, антигенен и други тестове за Covid-19 могат да бъдат признати на работодатели за разход. Тестовете се правят с цел да се установи надеждна диагностика на персонала, така че да се предотврати разпространението на вируса. В този смисъл извършените от работодателите разходи за PCR и други тестове се признават за данъчни цели, като присъщ разход с който се намалява финансовия резултат.

Би било редно тези разходи след като ще се признават за данъчни цели като разход, и независимо от това, че не са социален разход, макар че това е свързано със служителите(разходите са за сметка на фирмата, независимо че това е известна степен придобивка на служителя), да бъдат отделени в отделна аналитична сметка  на други разходи, за да е видно колко струва на фирмата този разход и какъв процент от дял са спрямо приходите.

Leave Comment