Written by bsradmin on 02.04.2020 in Новини

За да се намали тежестта на бюджета на фирмата относно трудови и осигурителни разходи, вариантите са:

  1. Неплатен отпуск – разрешава се от работодателя, само по писмено искане на работника. При неплатения отпуск Работодателя не дължи възнаграждение, а само здравна осигуровка. Работникът не получава заплата, но за сметка на това си запазва работното място и не се счита безработен. Тук стои въпроса колко време ще продължи извънредното положение, а и след него колко време е необходимо на самата фирма да възстанови дейността си, на такова ниво на което е била преди извънредното положение, за да са необходими толкова служители колкото са в момента. Всеки работодател трябва да си направи ясна и точна преценка, колко време му е необходимо за да се върне на пазара на позицията на която е бил, преди създалата се ситуация и да прецени колко персонал ще му е необходим, за да е наясно колкото от персонала да запази и колко да освободи.
  2. Прекратяване на трудовото правоотношение – когато работникът е на постоянен трудов договор и бъде съкратен, поради намаляване обема на работа, по чл.328 ал.1 т.3, или чл.328 ал.1 т.2 той дължи възнаграждение за един месец, плюс обезщетение по чл.222 ал.1 и обезщетение за неизползван отпуска по чл.224 ал.1. Работникът по този начин на съкращение ще получи обезщетение от борсата едва от третия месец. Другият начин за прекратяване на трудовото правоотношение е като се сключи допълнително споразумение за преназначаване на нова длъжност по чл.119 от КТ, за която започва да тече нов срок на изпитване, и ако трудовия договор бъде прекратен в срока на изпитване, работодателя не дължи обезщетение и работника в седем дневен срок от прекратяване на трудови му договор, следва да се регистрира в Бюро по труда и започва да получава обезщетение.
  3. Ако решите да преназначите служителите си от 8 часов на 4 часов работен ден, то това води до намаляване на осигурителния доход, а от там се намалява както размера на обезщетението от борсата, ако след това бъдете принудени да ги съкратите, а също така ще повлияе и при бъдещо пенсиониране на работника.

Leave Comment