Written by bsradmin on 25.03.2020 in Новини

Право на подкрепа от държавата ще имат само фирми, които са преустановили работа на най-малко 50% от списъчния състав на персонала към датата на издаване на заповедта за прекратяване, спиране на цялата дейност или част от дейноста поради наложеното извънредно положение.

От фонд „БЕЗРАБОТИЦА” ще се изплащат 60% от възнагражденията , а останалите 40% от работодателите.

Работодателите се задължават да запазят работното място  и да не съкращават тези служители в срок от 3 месеца след 3-те месеца в които са получавали компенсация.

Право на подкрепа ще имат само тези фирми на които поне 50% от техните служители работят в една от 16 икономически дейности изброени в постановлението

-търговия на дребно/без храни,напитки и тютюневи изделия,автомобили и мотоциклети/ако работното място е в търговски обект на територията на търговски център.                   -Железопътен,пътнически сухопътен,морски и въздушен.                                                                              -Хотели и подобни места за настаняване.                                                                                                                -Туристическо и друго краткосрочно настаняване.                                                                                      -Ресторанти и заведения за бързо хранене, питейни заведения.                                                        -Прожектиране на филми.                                                                                                                                        -Туристическа, агентска и операторска дейност, други дейности свързани с пътувания и резервации.                                                                                                                                                                                                -Артистична и твореска дейност.                                                                                                                         -Спортни и други дейности ,свързани с развлечение и отдих.                                                         -Други дейности в областа на културата.                                                                                                          – Подръжка на добро физическо състояние.

Друго условие е че ако фирмата иска пълна компенсация не трябва да е освобождавала персонал от 13.03.2020 г.  до момента.

-Нямат задължение към бюджета

– не  получават средства от Европейски програми или от бюджета.

– Не са извършвали нарушения на Трудовото законодателство.

Leave Comment