Written by bsradmin on 06.01.2020 in Новини

В  предишни статии изяснихме какво е СУПТО и съгласно кои наредби и закони трябва да го имаме.

Сега ще си изясним следните параметри.
Кой трябва да въведе системата СУПТО? Трябва да анализираме няколко аспекта.

  1. Имате ли касов апарат?
  2. Имате ли продажби в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна карта или дебитна карта?
  3. Използвате ли софтуер, чрез който се реализират извършените продажби?
  4. Имате ли софтуер, в който се въвежда изформация за вида и количеството на продаденате стоки (складов софтуер)?
  5. Ползвате ли софтуер за издаване на фактури?
  6. Съхранява ли се информация за издаваните фактури?

 

Ако отговорът е „да” на първия и втория въпрос и на  който и да е от другите въпроси, то Вие сте длъжни да внедрите СУПТО, с изключение на фирмите, които имат „бек офис” и всички тези операции се извършват от него

Крайният срок за внедряване на СУПТО и обвързването му с ФУ е 31.01.2019г. Лицата използващи СУПТО подават информация относно използвания от тях софтуер в търговските обекти до 31.03.2020г.

Бензиностанции

От 01.02.2020г. фискалните бонове издадени от ЕСФП , следва да съдържат данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

 

Електронен магазин:

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършени чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на Наредба Н-18 до 31 март 2020г.

Leave Comment