Written by bsradmin on 30.09.2019 in Новини

Лицата използващи ЕСФП (Електронна Система с фискална памет) за течни горива, чрез средства за измерване на разхода, които към 31 юли 2019г. имат документи за придобиване (сключен договор с производител), вносител на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019г. тип, както и изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти и същите са подадени по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП, чрез електронен подпис, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18/2006г. в срок до 30 септември 2019г.
Съгласно § 72 при изписване на ЕСФП в съответствие с изискването на Наредба Н-18 всички средства за измерване от одобрен тип одобрени по стария ред подлежат на вписване към новото свидетелство (Приложение №7 към чл. 1, ал. 6)
От 1 февруари 2020г. фискалните бонове издадени от ЕСФП следва да съдържат и данни за размера на ДДС, Акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

Leave Comment