Written by bsradmin on 10.04.2018 in Новини

С последните изменения и допълнения в ЗДДС и Закона за митниците, които регулират отчитането на продажбите са въведени нови изисквания, според които всеки касов апарат трябва да предава по изградена дистанционна връзка и данни от всяка касова бележка към сървърите на НАП.

На касовата бележка, която се предоставя на клиента ще се отпечатва QR код. Чрез този код всяко лице ще може да провери отчитането пред НАП на издадената му касова бележка.

За целта регистрираните по ДДС фирми с изключение на тези които използват интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност(ИАСУТД) трябва да надградят софтуера на съществуващите си фискални устройства (касови апарати), до края на 2018г.

Нерегистрираните  по ДДС и тези които регистрират и отчитат продажбите си, чрез ИАСУТД – до 30.06.2019г.

Трябва да се има впредвид, че касови апарати закупение преди повече от 1-2 години, няма да могат да се надгражда на тях новия софтуер и трябва изцяло да бъдат подменени. Това зависи от техническите и фунционалните параметри, на използваните касови апарати – дали ще могат да се преработят, така че да отговарят на новите изисквания. Всички разходи надграждането или подмяната на съществуващи касови апарати се признават за данъчни цели. В предишна статия ви запознахме с промените в Наредба №18, които се отнасят за търговците на течни горива и онлайн търговията. Тези промени засягат по същия начин и компании ползващи софтуер за управление на продажбите, които имат фискални принтери или касови апарати. Това са търговски вериги, заведения за хранене и развлечения, търговски складове аптеки и други.  Нап ще публикува на сайта си списък с предварително одобрени програмни продукти и няма да се позволява на търговците да използват софтуер извън този списък.

Leave Comment