Written by bsradmin on 05.03.2018 in Новини
 1. Минималният месечен осигурителен доход за самоусигуряващите се лица е 510 лв.
 2. Минималният месечен осигурителен доход за земеделски производител е 350лв,
 3. Минималният осигурителен доход е 2600лв
 4. Минималната работна заплата е 510лв.
 5. За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 255лв.
 6. Работодателят заплаща здравна осигурителна вноска, за временна нетрудоспособност, бременност и раждане върху 510лв.
 7. Увеличава се дневния размер за обезщетение за безработица – минимална 9лв. и макасимална – 74,29лв
 8. Увеличава се размерът на обезщетение за отглеждане на малко дете от 1 до 2 години на 380лв.
 9. Еднократна помощ при смърт – 540лв.
 10. Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна трудоспособност след прекратяване на трудово правоотношение.
 11. Променя се изискването за право на парично обезщетение, за безработица – внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца от последните 18 месеца

12.Продължителност на осигурителния стаж и срока за изплащане на обезщетението

 • до 3 години – 4 месеца
 • от 3 до 7 години – 6 месеца
 • от 7 до 11 години – 8 месеца
 • от 11 до 15 години – 10 месеца
 • над 15 години – 12 месеца

13. Минималният размер на пенсията

 • до 30.06.2018 година – 200лв.
 • до 31.12.2018 година 207,60лв.

14.Периоди, които се зачитат при определяне правото на парично обезщетение за безработица:

 • платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете
 • платен и неплатен отпуск за временна нетрудоспособност, за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст
 • зачетен за осигурителен стаж в друга държава членка на Европейския съюз, с която България има подписан Международен договор.

 

Leave Comment