Written by bsradmin on 15.02.2018 in Новини

Създават се нови членове 15, 16 и 17

Продажбата на лекарства в аптеките, които НЗОК заплаща се приключват с вид плащане „резерв 1 – НЗОК”

При частично от плащане от НЗОК продажбата се приключва чрез смесено плащане.

Лице, което използва софтуер за управление на продажбите в търговските обекти е длъжно да използва само софтуер за които производителя разпространител фигурира в поддържания от НАП публичен списък.

 

Лице което извършва продажба на стоки чрез електронен магазин, независимо дали използва собствени домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет е длъжно да подаде информация в НАП по реда на чл.52И

Сторно операции при рекламации или връщане на стока, или поради техническа грешка, след приключване на сметката на клиента се документира чрез издаване на документи с надпис „сторно” от Фискалното устройство или АСУТД.

Сторно операция при операторска грешка се извършва не по късно от последния ден на месеца, в който е допусната.

Сторно операция при връщане или рекламация на стока се документира в момента на връщането на сумата на клиента.

При извършване на сторно операция се извършва и проверка на касовата наличност на Ф.У. Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност 100лв.

При извършване на покупка от или под наблюдение от органа на НАП(контролна покупка),  лицето връща сумата и извършва сторно операция на касовия апарат.

Не се допуска сторно операция при продажба на горива натрупани през ЕСФП и на стоки и услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква.

Не се допуска сторно операция от автомат на самообслужване.

Сторно операция за продажба с фактура може да се извърши чрез издаване на кредитни известия. Търговците които използват софтуер за управление на продажбите в търговските обекти в срок от 7 дни от инсталиране на софтуера подават по електронен път по реда на ДОПК информация съгласно приложение №32.

При промяна на данните, подават актуална информация в седем дневен срок от промяната. В един търговски обект се използва само един софтуер, като софтуера управлява всички фискални устройства в този обект. Не се допуска свързване на нефискални принтери към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти. Към последния ден на всеки календарен месец лицата са длъжни да правят копие на базата данни и да ги съхраняват в сроковете по чл.38 от ДОПК

При заповане на дейност по продажби на стоки и услуги чрез електронен магазин,  лицата са длъжни да подават по електронен път по реда на ДОПК информация съгласно приложение №33.

При промяна на данните задължените лица подават актуална информация в седем дневен срок от настъпване на промяната.  При прекратяване на дейността по продажба на стоки и услуги чрез електронен магазин лицата подават информация за това обстоятелство. НАП поддържа публичен списък на електронните магазини за които е подадена информация.

Наредбата ще влезе в сила след обнародването й в държавен вестник, което ще е преди 01.10.2018г., може би от 01.07.2018г

Leave Comment