© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

  • Консултация за данъчно планиране на дейността
  • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
  • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
  • Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
  • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
  • Консултации по валутното законодателство
  • Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
  • Консултиране и съдействие при регистриране на компания
  • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg