© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Услуги по регистрации

  • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
  • Регистрация по ЗДДС
  • Инспекция по труда
  • Агенция по финансово разузнаване
  • Комисия за защита на личните данни
  • Национален осигурителен институт
  • Данъчен Адрес 
  • Други

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg