© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9620033 | office@bsr.bg

Новини

Предприемачество

Предприемачеството е процес  на стартиране на ново предприятие или обновяване на вече създадено. Отнасяме го към икономическите дейности , но те са сложен социален, икономически и психологически феномен. Предприемачът е работодател, който регистрира индивидуално или в съдружие собствена фирма. Поради разбираеми икономически причини свързваме предприемаческите функции най-вече със сектора на малките и средни фирми познати […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9620033 | office@bsr.bg