© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9620033 | office@bsr.bg

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Минималният месечен осигурителен доход за самоусигуряващите се лица е 510 лв. Минималният месечен осигурителен доход за земеделски производител е 350лв, Минималният осигурителен доход е 2600лв Минималната работна заплата е 510лв. За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 255лв. Работодателят заплаща здравна осигурителна вноска, за временна нетрудоспособност, бременност и раждане върху […]

Изменения на наредба №18

Създават се нови членове 15, 16 и 17 Продажбата на лекарства в аптеките, които НЗОК заплаща се приключват с вид плащане „резерв 1 – НЗОК” При частично от плащане от НЗОК продажбата се приключва чрез смесено плащане. Лице, което използва софтуер за управление на продажбите в търговските обекти е длъжно да използва само софтуер за […]

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТКРАДНАТИ СТОКИ ИЛИ ДМА

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТКРАДНАТИ СТОКИ ИЛИ ДМА      При кражба на стоки от търговски обекти, складове и  други е задължително Полицията да направи оглед на събитието и кражбата на стоките да се впише в протокола съставен по случая. Въпреки протокола на органите на реда, въпросната щета няма да се класифицира като резултат от ”НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА”. Търговското […]

Предприемачество

Предприемачеството е процес  на стартиране на ново предприятие или обновяване на вече създадено. Отнасяме го към икономическите дейности , но те са сложен социален, икономически и психологически феномен. Предприемачът е работодател, който регистрира индивидуално или в съдружие собствена фирма. Поради разбираеми икономически причини свързваме предприемаческите функции най-вече със сектора на малките и средни фирми познати […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9620033 | office@bsr.bg